PORTFOLIO REALIZACJI

Portfolio

MARKA OSOBISTA

DR MARIA GRZYMISŁAWSKA-CYBULSKA

Opracowanie i wdrożenie strategii marki osobistej z uwzględnieniem realiów obowiązujących pracowników sądownictwa. Przygotowanie zestawienia publikacji i wykazu cytowań. Organizacja i zarządzanie profilami ResearchGate, Scholar Gogle i Academia.edu. (można coś jeszcze dopisać o technicznej stronie strony)

> Sprawdź

CENTRUM DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

GENESCREEN

Opracowanie nowej koncepcji strony internetowej dla Centrum Diagnostyki Medycznej Genescreen w Poznaniu. Opracowanie architektury informacji, przygotowanie projektu graficznego oraz prace programistyczne. Stron internetowa została oparta o system CMS WordPress.

> Sprawdź

MARKA OSOBISTA

MARCIN CYBULSKI PH.D

Opracowanie i wdrożenie strategii marki osobistej w oparciu o stronę – wizytówkę oraz akademickie media społecznościowe. Organizacja i zarządzanie profilami ResearchGate, Scholar Gogle i Academia.edu. (można coś jeszcze dopisać o technicznej stronie strony)

> Sprawdź

STRONA INTERNETOWA KONFERENCJI

PSYCHOLOGIA W NAUKACH MEDYCZNYCH

Opracowanie zeszytu streszczeń oraz biogramów. Opracowanie wyglądu strony oraz dostosowanie jej do wymagań organizatorów konferencji Psychologia w Naukach Medycznych Część V.

> Sprawdź