DLA ORGANIZACJI I INSTYTUCJI MEDYCZNYCH

Organizacje

BADANIA RYNKOWE I EWALUACYJNE

Zarówno badaniu rynku jak i badania marketingowe usług medycznych służą poznaniu rynku i pozycji instytucji w otoczeniu zewnętrznym. Pozwalają na dostosowanie działań zarządczych i promocyjnych do oczekiwań odbiorcy usług. Badania ewaluacyjne stanowią podsumowanie etapu wdrażania nowych usług, strategii i działań promocyjnych i pozwalają na spojrzenie na całość procesu zmiany oczami pacjenta i klienta.

BRANDING INSTYTUCJI MEDYCZNEJ

Odpowiednio zaprojektowana i silna marka Twojej instytucji medycznej to podstawa jej długoterminowej przewagi konkurencyjnej. W czasach, w których firmy konkurują jakością oraz innowacyjnością, odpowiednio przygotowana marka, która trwale zapada w pamięć i budzi pozytywne odczucia odbiorców może okazać się trwałym źródłem przewagi rynkowej.

STRONA INTERNETOWA
ORGANIZACJI MEDYCZNEJ

Strona internetowa Twojej organizacji jest pierwszym i najważniejszym punktem styku pacjenta z Twoją placówką w Internecie. Projekt oraz realizacja strony internetowej powinna zostać przeprowadzona z naciskiem na jak największą użyteczność i jakość z punktu widzenia docelowych użytkowników, a więc Twoich pacjentów. To właśnie pozytywny odbiór strony internetowej może stać się pierwszym bodźcem dla Twoich pacjentów do skorzystania z usług Twojej instytucji medycznej.

USŁUGI MARKETINGU
ZINTEGROWANEGO

Marketing zintegrowany, to określenie, które odnosi się do szerokich działań marketingu usług medycznych prowadzonych w instytucji, które są zintegrowane pod kątem treści oraz celów do osiągnięcia. Aby w skuteczny sposób prowadzić działania marketingowe w placówce medycznej lub też sieci takich placówek niezbędna jest integracja wszystkich kampanii w jeden spójny proces. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu stworzymy kompleksową i przede wszystkim skuteczną kampanie marketingową placówki medycznej, która przyczyni się do sukcesu Twojej organizacji.

PROJEKTOWANIE DOŚWIADCZEŃ
KLIENTA

Kontakt z placówką medyczną, począwszy od strony internetowej, przez rejestrację, przebywanie w poczekalni, aż po samą wizytę to budowanie doświadczenia pacjenta. Chcemy aby to doświadczenie było możliwie pozytywne, tak aby każdy pacjent, który skorzystał z usług instytucji był w pełni zadowolony oraz stał się ambasadorem naszej placówki medycznej wśród najbliższego grona rodziny oraz znajomych.

USŁUGI SZKOLENIOWE

Rynek usług medycznych zmienia się w sposób dynamiczny co powoduje konieczność reakcji ze strony właścicieli oraz pracowników instytucji medycznych. Zmianom poddawane są nie tylko aspekty marketingu usług medycznych, lecz także prawne i finansowe. Z tego względu bazując na naszym doświadczeniu stworzyliśmy pakiet szkoleniowy, który pozwoli w sposób efektywny przygotować Twoją organizację do reakcji na dynamicznie pojawiające się zmiany.